ἀλοάω

ἀλοάω
Meaning: `thresh'
See also: ἀλωή
Page in Frisk: 1,77

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀλοῇ — ἀλοάω tread pres subj mp 2nd sg (doric) ἀλοάω tread pres ind mp 2nd sg (doric aeolic) ἀλοάω tread pres subj act 3rd sg (doric) ἀλοάω tread pres ind act 3rd sg (doric aeolic) ἀλοάω tread pres subj mp 2nd sg (epic ionic) ἀλοάω tread pres ind mp 2nd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοιᾶν — ἀλοάω tread pres part act masc voc sg (epic doric ionic aeolic) ἀλοάω tread pres part act neut nom/voc/acc sg (epic doric ionic aeolic) ἀλοάω tread pres part act masc nom sg (epic doric ionic aeolic) ἀλοιᾶ̱ν , ἀλοάω tread pres inf act (epic doric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοήσουσιν — ἀλοάω tread aor subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀλοάω tread fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀλοάω tread fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀ̱λοήσουσιν , ἀλοάω tread futperf ind act masc/neut dat pl (attic …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοιῶν — ἀλοάω tread pres part act masc voc sg (epic ionic) ἀλοάω tread pres part act neut nom/voc/acc sg (epic ionic) ἀλοάω tread pres part act masc nom sg (attic epic ionic) ἀλοάω tread pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic) ἀλοιάω tread… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοᾷ — ἀλοάω tread pres subj mp 2nd sg ἀλοάω tread pres ind mp 2nd sg (epic doric aeolic) ἀλοάω tread pres subj act 3rd sg ἀλοάω tread pres ind act 3rd sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοῶσι — ἀλοάω tread pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀλοάω tread pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀλοάω tread pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀλοάω tread pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοῶσιν — ἀλοάω tread pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀλοάω tread pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) ἀλοάω tread pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀλοάω tread pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοιῆσθαι — ἀλοάω tread pres inf mp (epic doric ionic) ἀλοάω tread pres inf mp (epic doric ionic aeolic) ἀ̱λοιῆσθαι , ἀλοάω tread perf inf mp (doric ionic aeolic) ἀλοιάω tread pres inf mp (doric) ἀ̱λοιῆσθαι , ἀλοιάω tread perf inf mp (epic doric ionic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοήσομεν — ἀλοάω tread aor subj act 1st pl (attic epic ionic) ἀλοάω tread fut ind act 1st pl (attic doric ionic aeolic) ἀ̱λοήσομεν , ἀλοάω tread futperf ind act 1st pl (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠλοημένα — ἀλοάω tread perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic ionic) ἠλοημένᾱ , ἀλοάω tread perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic ionic) ἠλοημένᾱ , ἀλοάω tread perf part mp fem nom/voc sg (attic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλοηθέντα — ἀλοάω tread aor part pass neut nom/voc/acc pl (attic ionic) ἀλοάω tread aor part pass masc acc sg (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.